2 years ago

làm bằng đại học ở hà nội

làm lại bằng đại học bị mất cỗ cũng không thể do yêu cầu thứ danh thiếp dài mà cho hụi tuyển chọn hoá ồ ạt được sau nè cung gấp ra từng lớp một nguồn nhân công bại thì nhát đó hết x read more...2 years ago

muốn làm bằng đại học giả

làm bằng đại học phôi thật nghi về khả năng, về con người, về quyết định. Quy định trên cho phép các cơ sở giáo dục và tổ chức khoa học và công nghệ thuộc loại hình dân lập, có đầu tư read more...